Njoftim: Mbi proçedurat e pranimit dhe të regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi

Njoftim: Pranimet ne ciklin e dytë master i shkencave dhe profesional