Kërko

DEPARTAMENTET NË FIN

DKNIT

Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit

Faqja është në ndërtim.

Çfarë studion inxhinieria e ndërtimit?

Shiko lëndët, kreditet, tarifat ose orarin.
Më Shumë

DHH

Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës

Departamenti ka nje rol kryesor në formimin e studentëve që studiojnë pranë F.I. si dhe fakulteteve të tjera Ndër vite siç do strukturë, dhe ky departament i ështe nënshtruar proçeseve të ndryshimit të ndikuara nga nevoja për tu përshtatur dhe përgjigjur kërkesave të kohës.

Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës

Shiko historikun,stafin,programet e studimit,aktivitet, planin strategjik dhe jo vetem
Më Shumë

DIM

Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit

Qëllimi i ngritjes së kësaj strukture në nivel departamenti ishte që në Shqipëri të përgatiten ekspertë të nivelit inxhinierik për mbrojtjen e mjedisit, kryesisht në profilin e ujit dhe energjisë.

Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit

Shiko historikun, stafin, programet e studimit, aktivitetet dhe jo vetëm.
Më Shumë

DGJ

Departamenti i Gjeodezisë

Si departamenti më i vjetër i UPT, është përgjegjës për mësimin e Topografisë, Gjeodezisë Inxhinierike dhe Gjeomatikës (GIS) në degët e tjera të FCE, si në Arkitekturë, Planifikim Urban, Hidro-teknik, Inxhinierinë e Ndërtimit dhe Inxhinierinë e Mjedisit.

Departamenti i Gjeodezisë

Shiko historikun, stafin, programet e studimit, aktivitetet dhe informacione të tjera të këtij departamenti.
Më Shumë

DMS

Departamenti i Mekanikës së Strukturave

Në këtë historik të shkurtër të Departamentit të Mekanikës së Strukturave është vënë më tepër theksi në krijimin dhe funksionimin e para-rendëses së tij, Katedrës së Rezistencës së Materialeve, si dhe në zhvillimet rreth kohës (v.1992) kur u krijua ky Departament.

Departamenti i Mekanikës së Strukturave

Shiko historikun, stafin, programet e studimit, aktivitetet dhe jo vetëm.
Më Shumë

Rreth fin

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Historiku, Dekanati, Sekretaria Mësimore, Biblioteka, Dokumenta Strategjikë

Më shumë rreth Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit

Në ndërtim
Më Shumë

FIN përgatit inxhinierët e së ardhmes