Kërko

Njoftim: Zhvillohet seminari online me temë: “Recent Advances on Structure Analysis of Unreinforced Masonry Buildings”.

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Instituti për Qëndrueshmërinë Strukturore të Universitetit të Minho-s,  organizojnë seminarin online me temë: “Të rejat e fundit në analizën strukturore të ndërtesave me mur mbajtës” i cili do të zhvillohet ditën e enjte, datë 14 korrik, ora 14:15 (UTC London).

Seminari ka për qëllim të ofrojë të rejat e fundit në analizat numerike dhe eksperimentale, si edhe të pasqyrojë standardet e projektimit që marrin parasysh të dhëna sizmiologjike të ndërtesave të reja dhe  atyre ekzistuese me mur mbajtës.

Për t’u bërë pjesë e seminarit online, kryeni regjistrimin në linkun:

https://www.cognitoforms.com/GraçaVasconcelos/RecentAdvancesOnStructuralAnalysisOfMasonryBuildings

 

Programi i Seminarit:

2:15-2:30 pm  Welcome

2:30-2:50 pm   Experimental Pushover Analysis of an URM Building with Plan Irregularity. Abide Asikoglu | Uminho

2:50-3:10 pm   Static pushover and dynamic time history assessment of a masonry building based on the Dutch Guidelines. Francesco Messali | TUDelft

3:10-3:30 pm   Guidelines for seismic assessment of existing masonry buildings in Portugal according to EC8. Vasco Bernardo | LNEC

3:30-3:50 pm   Implications of different assumptions in using Finite Element and Structural Element based approaches for the global seismic assessment of URM structures. Francesco Parisse | UMinho

3:50-4:30 pm   Q&A to all speakers. Moderators Graça Vasconcelos and Paulo Lourenço | UMinho