Kërko

Njoftim: WORKSHOP: PËRBALLJA ME NDRYSHIMET KLIMATIKE

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

WORKSHOP: PËRBALLJA ME NDRYSHIMET KLIMATIKE

 

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, së bashku me Helvetas dhe Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në seminarin dedikuar Ndryshimeve Klimatike, i cili zhvillohet në datë 21 Qershor 2022, ora 9.00,  Salla (Aula) Magna, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit.

REGJISTROHUNI TANI

Ky seminar është parashikuar si një hapësirë diskutimesh me aktorë të ndryshëm mbi dy tema të ndryshimeve klimatike. Së pari, do të eksplorojë veprimet dhe masat e ndërmarra nga aktorë publikë dhe privatë në menaxhimin e mbetjeve, një temë që na shqetëson të gjithëve. Por pavarësisht kësaj, niveli i ndërgjegjësimit mbetet i ulët. Kjo për shkak edhe se kompleksiteti i temës është i lartë.

Si rrjedhojë, qëllimi i dytë i seminarit do të jetë njohja më e mirë e situatës globale dhe rajonale dhe njohja me raportin e gjashtë të Panelit Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike (IPCC). Dy autorët e raportit do të nxjerrin në pah pikat e nxehta dhe së bashku do të eksplorojmë mënyra se si gjetjet kryesore mund të çojnë në më shumë ndërgjegjësim, të nxisin veprime, por edhe se si shkenca klimatike mund të trajtojë më tej punën dhe politikat për klimën dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Klikoni ketu per tu njohur me prezantimet

LEXONI PROGRAMIN E PLOTË KËTU

 

 

WORKSHOP: DEALING WITH CLIMATE CHANGE

 

The Faculty of Civil Engineering, Polytechnic university of Tirana together with Helvetas and the Swiss Agency for Development Cooperation have the pleasure to invite you to the workshop dedicated to Climate Change, taking place on June 21st, 2022 (09.00 AM) at the Aula Magna of the Faculty of Civil Engineering, Str. Muhamet Gjollesha. 

REGISTER NOW 

The workshop is envisaged as a stocktaking space in two fields of climate change. Firstly, it shall explore one side actions and measures undertaken by public and private actors in waste management, a topic that concerns all of us. Although climate change concerns us all the awareness level remains low. This is because the complexity of the topic is high, the onset gradual, some people say even imperceptible.

The second purpose of the workshop therefore will be acquiring a better understanding of global and regional situation and to familiarize with the sixth report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Two authors of the report will highlight hot spots and together we shall explore ways how key findings can lead to more awareness, trigger action but also how climate science can further shape climate and sustainable development work and policies.

 

Ckick here for all speaker’s presentations

 

 

 

  READ FULL PROGRAM HERE