Kërko

Njoftim: Thirrje për bursë studenti në Universitetin Keio, në Tokio, Japoni

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

Në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Kompaninë Mitsubishi Cooperation (MC), hapet thirrja për një bursë studenti, në Keio University, për vitin akademik 2022 – 2023.

Studenti i përzgjedhur do të zhvillojë 5 muaj studime në kuadër të një programi shkëmbimi, pranë Universitetit Keio, në Tokio, Japoni.

Kriteret për përfitmin e bursës:

1. Studenti të jetë i regjistruar në një program studimi, Master, në Universitetin Politeknik të Tiranës.

2. Të jetë me rezultate shumë të mira.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

1. Kopja e pasaportës, ose kartës së identitetit;

2. Letër motivimi.

Afati i aplikimit, pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit në UPT, është deri në datë 11 Nëntor 2022, ora 12.00.

Për informacione shtesë mund të kontaktoni në email: abeqo@upt.al ose rkodra@upt.al