Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Njoftim: Për studentët që do mbrojnë Diplomën

Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Printo

Njoftohen të gjithë studentët që do mbrojnë Diplomen dhe shlyejne Provimin e formimit në sezonin Qershor 2021 se duhe të dorzojnë në Sekretarine Mësimore dokumentacionin e mëposhtem:

– Fotokopje Karte ID ku të shënohet dhe adresa e email, nr. i celularit dhe viti i fillimit të studimeve.

– Çertifikatë familjare të shkarkuar në e-Albania

– Vërtetim nga biblioteka që nuk ka detyrime të pa shlyera.

– Vërtetim nga financa që nuk ka detyrime të pa shlyera

– Fotokopja e noterizuar e dëshmisë së mbrojtjes së gjuhës së huaj në përputhje me nivelin e kërkuar (vetëm për studentët e Masterit Profesional dhe Shkencor që kanë nisur studimet para vitit akademik 2016-2017).