Kërko

Njoftim: Për pjesëmarrje studentësh në konkursin e 15-të Ndërkombëtar të Robotëve, organizuar nga Ministria e Arsimit e Republikës së Turqisë.

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

Ministria e Arsimit e Republikës së Turqisë, në datat 08–11 mars 2023, në Kompleksin Sportiv “Naim Sűlejmanoğlu”, në Bursa, do të organizojë me nxënës dhe studentë Konkursin e 15-të Ndërkombëtar të Robotëve MEB.

Konkursi do të zhvillohet në 14 degë: Krahu i robotëve industrialë; ndjekësi i linjës, niveli bazë; ndjekësi i linjës, niveli i avancuar; ndjekësi i shpejtë i linjës; mjeti ajror pa pilot; mini sumo; dizenjo-ndërto; mbledhës vezësh; mjeshtri i labirintit; robot tozkoparan, niveli bazë; si dhe projekte me temë të lirë.

Përparësi do të kenë studentët të cilët kanë marrë pjesë në konkurime të tilla kombëtare ose ndërkombëtare dhe që janë pjesë e Klubit Robotik.

Shpenzimet për pjesëmarrësit në konkurim (dy studentë dhe një profesor ose drejtues) do të përballohen nga pala turke. Informacion më të detajuar mund të merrni ne link: http://robot.meb.gov.tr

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit në Rektorat:

1. Vërtetim studenti

2. Projekti / punimi i shoqëruar dhe me aprovimin e profesorit apo drejtuesit të projektit/punimit.

Aplikimi i studentëve në linkun e mësipërm do të bëhet pas përzgjedhjes së tyre nga Komisioni i Vlerësimit në UPT.

Afati i fundit për aplikim: 26 janar 2023