Kërko

Njoftim: Fatura për arkëtimin e Pagesës së Tarifës së shkollimit për Vitin 2022-2023

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

Ndertim mesatare 6-9

Ndertim mesatare 5-6

master shkencor

master shkencor 50%

master profesional

Bachelor mesatare 6-9

Bachelor mesatare 5-6

Njoftohen te gjithe studentet e FIN qe per Vitin Akademik 2022-2023 duhet te kryejne tarifen e shkollimit brenda dates 10 shkurt 2023, duke shkarkuar faturen per arketim sipas vitit dhe degeve perkatese. Pagesa duhet te behet prane bankave te nivelit te dyte ( mundesisht Banka Credins )

Per lehtesi te verifikimit te pageses suaj lutemi mos te beni pagesa prane Postes Shqipetare