Kërko

Njoftim: Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në Van Hall Larenstein University, Holandë

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, në Universitetin Van Hall Larenstein University, Holandë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 10 tetor 2022, ora 12.00.

Food Technology: Minor Dairy Technology

Environmental sciences: Minor Sustainable Water technology