Kërko

Njoftim: Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh dhe stafi të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në University of Oradea, Rumani

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për mobilitete për studentët dhe stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of Oradea.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 11 nëntor 2022, ora 12.00.