Kërko

Njoftim: Dosja e Karrieres

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

Aktivitet

Fakulteti I Inxhinerisë së Ndërtimit me Zyrën e Këshillimit të Karrierës në bashkëpunim me “Zyrën e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë” organizoi, për studentët një takim – trajnim të quajtur “ Dosja e Karrierës.

Takimi u zhvillua në ditën e Enjte, në datën 19 Maj, në orën 12:00-13:30, në zyrat e ish- Sekretarisë Mësimore të Fakultetit të Inxhinerisë së Ndërtimit.

Studentët u njohën me mënyrat për të pasur një dosje të kompletuar për të arritur sa më shpejt tregun e punës.

U njohën Gjithashtu me mënyrat që mund të ndjekin për shkrimin e CV, Letër Motivimi dhe Intervista Punës.

Studentët u prezantuan dhe me të gjitha mundësite që Bashkia Tiranë ofron për ta dhe si kjo zyrë mund t’ju vijë në ndihmë të rinjve e të rejave dhe gjithë komunitetit të gjërë.