Kërko

Njoftim: Botohet “Guida studentore” 2022 – 2023

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

Universiteti Politeknik i Tiranës për të katërtin vit radhazi boton “Guidën studentore”, kaq të rëndësishme për studentët e vitit të parë dhe që ka për qëllim të shërbejë si një udhërrëfyes për lehtësimin dhe përmirësimin e jetës suaj studentore. Kjo guidë do të ketë karakter: – informues mbi të drejtat dhe detyrimet e studentëve, vendndodhjet, strukturën e brendshme të universitetit të tyre, ndarjen e fakulteteve dhe pikat e kontakteve të rëndësishme; – orientues mbi njohjen e sistemit të transportit urban, qytetas dhe ndërqytetas që ndihmon në lehtësimin e aktivitetit të ngarkuar ditor; – njohës mbi tarifat, adresat dhe kontaktet e nevojshme dhe të domosdoshme të çdo institucioni në shërbim të qytetarit dhe më specifikisht në shërbim të studentit.

Ju lutem klikoni ne foto për të parë Guidën.