“INTERNATIONAL CONFERENCE OF CIVIL ENGINEERING – ICCE 2017” | ICCE

Konferenca e parë kombëtare – APLIKIMI I TEKNOLOGJIVE TË PASTRA PËR NJË MJEDIS TË QËNDRUESHËM (ATPMQ) (fin.edu.al)

“SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF CIVIL ENGINEERING – ICCE 2023”

Workshop EUROCODES AND THE STRUCTURAL SAFETY OF CONSTRUCTION WORKS

 

“ENGINEERING APPLICATIONS IN SOLVING ENVIRONMENTAL CHALLENGES”