Kërko

“Fondi Shqiptar i Zhvillimit” shpall thirrjen për praktikantë për studentë të nivelit master

Email
WhatsApp
LinkedIn
Printo

Fondi Shqiptar i Zhvillimit është organizatë zhvillimore që i përgjigjet sfidave dhe partnerëve të saj në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Themeluar që në vitin 1993, FSHZH ka një përvojë 25- vjeçare zhvillimin e infrastrukturës, urbanizimit, turizmit dhe bashkëpunimit ndërkufitar. Besueshmëria, transparenca, efektiviteti dhe  qëndrueshmëria janë parimet që udhëheqin Fondin Shqiptar të Zhvillimit në punën e tij me partnerët dhe donatorët. FSHZH aplikon metoda novative dhe është i orientuar drejt rezultateve afatgjata në interes të komuniteteve përfituese të projekteve që zbatohen prej tij.

“Fondi Shqiptar i Zhvillimit” shpall thirrjen për praktikantë për studentë të nivelit master. Praktika do të ketë një kohëzgjatje tre mujore dhe do të realizohet në ambientet e punës së Zyrës Rajonale Korçë.

Praktikanti/ praktikantja duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme.

Profili i KERKUAR

  • kandidatët duhet të jenë studentë në nivelin master profesional/shkencor në inxhinieri ndërtimi
  • të kenë njohuri kompjuterike dhe një gjuhe të huaj, preferohet anglisht
  • të kenë aftësi të mira komunikimi dhe pune në grup
  • të kenë banim në qarkun Korçë, preferohen qytetet  Korçë, Berat, Elbasan

Të gjithë të interesuarit, janë të lutur që të dërgojnë CV dhe letër interesi nëpërmjet adresës së e-mailit  burimenjerezore@albaniandf.org.

Afati i fundit i aplikimit : 20 dhjetor 2020.

Fillimi i praktikës do të përcaktohet në kontratën individuale me kandidatin fitues.