Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kërko

Laboratori I Hidraulikës

 

Punët laboratorike që zhvillohen në laboratorin e Hidraulikës janë:

 

  • Studimi eksperimental i rregjimeve te rrjedhjes se lengut
  • Aplikimi i ekuacionit te Bernulit, Prurje matesi Venturi dhe tubi Pito
  • Humbjet hidraulike gjatesore
  • Humbjet hidraulike lokale
  • Rrjedhja neper vrima
  • Grushti hidraulik
  • Rrjedhja neper kaperderdhesa dhe pershkrimi i trupit te ngurte nga rrjedhja