Kërko

Praktikat Mësimore

Studentët e Departamentit të Gjeodezisë, zhvillojnë praktika mësimore pranë institucioneve publike ose pranë kompanive private. Më poshte gjeni disa foto ilustruese të praktikave mësimore të kryera në vite.