Kërko

Lista e disertacioneve/ Doktoraturave të udhëhequr e mbrojtur në Dep. e Gjeodezisë

Nr.

Titulli i Disertacionit

Viti i mbrojtjes

Autori

1

Studim për ndryshimin e bazës matematike të hartave topografike

Salih Çene

2

Studim mbi projeksionet më të përshtatshëm për hartat tematike të vendit tonë

Agim  Shehu

3

Studim mbi zgjatjen e afatit të shpalljes së orës së dekretuar në vendin tonë

Muharrem  Seseri

4

Studim mbi mundësinë e përfitimit të tokave në bregdet

Spiro  Boçi

5

Përdorimi i EOK 2000 në ndërtimin e rrjeteve gjeodezikë në plan dhe lartësi

Skënder Lama

6

Korigjimet gravimetrike në vijat e nivelit të klasit të parë të RPSSH.

Qemal Skuka

7

Automatizimi i përpunimit matematik të matjeve gjeodezike.

Gëzim   Bisha

8

Vrojtimet astronomike për pikat e rendit të parë

Gëzim   Hasko

9

Studim mbi lëvizjen e vijës bregdetare të Adriatikut

Pal  Nikolli

10

Përdorimi i metodave fotogrametrike në mjekësi

Jani  Guxo

11

Metodat optimale për krijmin e G.I.S -it të një rajoni

Gëzim  Gjata

12

Studim mbi vlerat e lejuara gjeodezike në Ndërtim

Ylli Kolonja

13

Studim mbi argumentimin, zgjdhjen optimale dhe automatizimin e llogaritjeve të triangulacionit të rendit të parë në RPSSH.

Eduard Isufi

14

Ndërtimi i bazamenteve mbështetës gjeodezikë në sheshet e ndërtimeve industriale.

Hiqmet Demiri

15

Studim  mbi refraksionin në territorin e Shqipërisë

Nexhat Turkeshi

16

Studim mbi lëvizjen vertikale të rajonit të Shkodrës

Fildan  Karapici

17

Studimi, eksperimentimi dhe zgjidhja e disa problemeve gjeodezike në kërkimet gjeologo-gjeofizike detare.

Rudolf  Koka

18

Poligonet Gjeodinamikë, saktësia e tyre.

Përparim Lika

20

Probleme të rilevimit stereofotogrametrik të Ultësirën Perendimore në shkallë 1 : 5000.

Muslym  Pashaj

21

Studim për algoritmin më të përshtatshëm në sistemimet bujqësore

Esat Malasi

22

Rilevimi i fasadave me metodat e fotogrametrisë tokësore.

Agim  Kaba

23

Metodat gjedezike dhe analiza e deformimeve në objektët industrialë.

Murat  Meha

24

Studim mbi karakteristikat tekniko-prodhuese dhe tekniko shkencore të punimeve gjeodezike topografike në sektorin e gjeologjisë

Hiqmet  Gonxja

25

Vrojtime gjeodezike në veprat ujitëse të rrethit të Vlorës.

Kajtaz  Alikaj

26

Studimi i Zhvillimit të Referencave Koordinative të Shqipërisë

2013

Bilbil Nurçe

27

GIS në planifikimin e zhvillimit të qendrueshëm të një rajoni

2013

Bujar Drishti

28

Studimi i dinamikës së vijes bregdetare, nën optikën e të dhënave gjeohapësinore dhe të teknologjive moderne matëse në Gjeodezi 

2022

Ethem Bejko

29

Përcaktimi i dinamikës së hartës së përmbytjeve në pellgun e lumit Buna

2022

Freskida Abazaj

30

Metodika mbi krijimin dhe kompensimin e rrjeteve aktive GPS(VRS dhe CORS)

2022

Genti Qirjazi