Kërko

Laboratorët

Ekzistojnë tre laboratorë për zhvillimin e seminareve, dhe praktikat e punës në terren:

  • Laboratori i Gjeomatikës (mbi 30 kompjuterë dhe disa programe falas).
  • Laboratori i Fotogrametrisë & Remote Sensing (RS), (12 kompjutera dhe disa programe falas).
  • Laboratori i Gjeodezisë (Teodolitë optiko-mekanik, teodolitë elektronik 20 “, Stacione totale 1”/5”, marrës TRIMBLE GNSS R8, softin e paliçensuar TBC për përpunimin dhe analizën e vrojtimeve GNSS, nivela digjitale të saktësisë së lartë 0.3 mm/km dhe 0.7 mm/km, nivela optiko-mekanik të saktësisë së lartë Ni 005A, Koni 007, lata digjitale të koduara dhe Invar, etj.).