Kërko

Kërkimi Shkencor

Fushat e punës kërkimore shkencore të Katedrës së Gjeodezisë në vite.

 • Fusha e Gjeodezisë,
 • Fusha e Gjeodezisë inxhinierike,
 • Fusha e Hartografisë,
 • Fusha e Fotogrametrisë.

Pjesëmarrja e Departamentit të Gjeodezisë në Projekte

 • Pjesëmarrja në Projektet BALGEO I dhe BALGEO II (2009 – 2010), Koordinator: Universiteti Teknik i Wien / Austri.
 • Pjesëmarrës i konsorciumit dhe këshilltar shkencor për sistemin ALBPOS në Shqipëri (2008-2010), financuar nga KE.
 • Pjesëmarrja si Grup ndërqeveritar në zbatimin e Direktivës së BE 2007, INSPIRE, për krijimin e NSDI dhe zbatimin e Inspire të plotë, dhe përkrahjen e përkohshme me ekspertizë).
 • EC, ERASMUS +, GEOWEB KA2: “Modernizing geodesy education in Western Balkan with focus on competences and learning outcomes” (2015-2018).
 • EC, ERASMUS +, BESTSDI KA2: “WESTERN BALKANS ACADEMIC EDUCATION EVOLUTION AND PROFESSIONAL’S SUSTAINABLE TRAINING FOR SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES” (2016-2019).
 • EC, ERASMUS +, GEOBIZ KA2: “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics” (2019-2022).
 • EC, ERASMUS +, SmartWB KA2: “Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and energy efficiency with the non-academic sector” (2022-2025).

Të tjera: