Kërko

Historiku i veprimtarisë dhe kontributit të Departamentit të Gjeodezisë.

Rindërtimi i vendit të rrënuar nga pasojat e luftës kundër okupacionit nazi – fashist, ritmet e larta, veçanërisht në tri dekadat e para të zhvillimit të degëve të ndryshme të ekonomisë kombëtare të centralizuar, të arsim kulturës, të shkencës dhe të zhvillimit e të modernizimit të forcave të armatosura në sajë të ndihmës të gjithanëshme të ish vendeve socialiste , krijuan premisat për ngritjen e institucioneve, të ndërmarrjeve e sektoreve topogjeodezike dhe hartografike pranë dikastereve të ndryshme.

 

Këto institucione e ndërmarrje kishin për detyrë t’u paraprinin studimeve të veprave të ndryshme me sigurimin e bazës topografike në shkallët e duhura, të garantonin zbatimin e tyre në terrenin e dhënë dhe të kryenin ripërtëritjen periodike të hartave për të siguruar aktualitetin e informacionit gjeografik për regjionet me zhvillim më intensiv të forcave prodhuese

 

Për ngritjen e institucioneve e të sektorëve topogjeodezikë e hartografikë dilte si emergjente problemi i përgatitjes masive të kuadrove të mesëm e të lartë të profilit kryesisht topogjeodet. Në periudhën 1945 – 1947 në vendin tonë ishin gjithsej 10 inxhinierë nga të cilët 6 ushtarakë të përgatitur në shkollat perendimore, si dhe një grup i vogël gjeometrash – topografë të përgatitur pranë shkollës teknike të Fultzit. Gjithashtu trashëguam dhe disa teknikë-topografë të përgatitur nga ministria e bujqësisë në kohën e mbretit Zogu I për nevojat e zbatimit të reformës agrare.

 

Për këtë arsye iu dha përparësi përgatitjes së kuadrit e në rradhë të parë të teknikëve të mesëm topografë nëpërmjet kurseve specialë 9 mujorë, fillimisht pranë ish Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Industri Minierave. Në këto kurse u përgatitën rreth 750 teknikë. Me vonë kerkesat për përgatitjen e kuadrove të mesme të profilit topograf u plotësuan nga përgatitja e tyre pranë Shkollës së Bashkuar dhe Shkollës së Mesme të Ndërtimit “Karl Gega“. Për përgatitjen e kuadrove topogjeodetë me arsim të lartë në përiudhën 1948 – 1960 u morën masat të përgatiteshin në shkollat e ish vendeve të kampit socialist rreth 21 specialistë në fushën e gjeodezisë, fotogrametrisë e hartografisë pasqyra e mëposhtëme.

Nr.

Emri Mbiemri

Vendi ku studioi

Specialiteti

Vitet

1

Salih Çene

Bullgari

Gjeodezi

1948- 1952

2

Guri Pojani

Çekosllavaki

3

Ibrahim Meçule

Markshejderi

4

Xhime Guda

Gjeodezi

 

5

Hiqmet Gonxhja

B.R.S.S.

Gjeodezi

1948 -1953

6

Muharrem Dragovoja

7

Seid Dyrzi

8

Agim Shehu

Hartografi

9

Agron Reka

Gjeodezi Kadastrale

10

Abedin Muça

11

Spiro Boçi

Poloni

Gjeodezi

Vetem filluar

12

Skender Lama

Poloni

Gjeodezi

13

Dhimo Paskali

B.R.S.S.

Fotogrametri

14

Vahid Tartari

Fotogrametri

15

Limoz Alimuçi

Hartografi

16

Flamur Gagnozi

Fotogrametri

 

17

Belishova

Fotogrametri

 

18

Luan Bejtja

Gjeodezi

 

19

Jani Guxo

Çekosllavaki

Fotogrametri

20

Niko Anastasi

Bullgari

Gjeodezi

vetëm filluar

21

Fillota Progëri

Bullgari

Hartografi

22

Sabri Sinamati

Bullgari

Hartografi

23

Selim Muça

Çekosllavaki

Gjeodezi

24

Franja

25

Adem Hanku

Gjeodezi

25

Vangjel Zoto

B.R.S.S

Hartografi

26

Petro Naska

Bullgari

Gjeodezi

Një pjesë e mirë e këtyre specialistëve u aktivizuan dhe në përgatitjen e kuadrit të lartë në degën e gjeodezisë në vendin tonë.