Njoftim: Pranimet ne ciklin e dytë master i shkencave dhe profesional

Aplikimet ne ciklin e dyte master i shkencave dhe profesional do te jene nga data 08.10.2021-18.10.2021 Prane Departamenteve Përkatëse Kandidati qe aplikon per pragramin master i shkencave dhe profesional duhet te dorezoje dokumentacionin e meposhtem: Diplomen,ose fotokopje e njehsuar me origjinalin, te ciklit te pare te studimeve te perfunduar ne Republiken e Shqiperise. Per diplomat […]

Njoftim: Mbi proçedurat e pranimit dhe të regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi

Proçedurat e pranimit dhe të regjistrimit të kandidateve që aplikojne per transferim të studimeve dhe për programe te dyte studimi, në programet e ciklit te pare të studimeve ,aplikimi dhe regjistrimi nga Republika e Kosovës, kandidateve me origjinë Shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva,Medvegja dhe Bujanovci. Kandidateve me statusin e personit me […]

Njoftim mbi Orarin e Provimeve të Vjeshtës 2020-2021

 Ne rast se do kete ndryshime do i pasqyrojme ne ditet ne vazhdim. Ju urojme Suksese Ndryshim ne Bachelor Date 18.08.2021  Ndryshim Date 30.08.2021 Bachelor ne Degen Ndertim kane ndryshuar lendaTeknologji ndertimi  nga ora 9 ka shkuar ne oren 11Fizike Teknike ka ardhur ne daten 11

Njoftim: Për studentët që do mbrojnë Diplomën

Njoftohen të gjithë studentët që do mbrojnë Diplomen dhe shlyejne Provimin e formimit në sezonin Qershor 2021 se duhe të dorzojnë në Sekretarine Mësimore dokumentacionin e mëposhtem: – Fotokopje Karte ID ku të shënohet dhe adresa e email, nr. i celularit dhe viti i fillimit të studimeve. – Çertifikatë familjare të shkarkuar në e-Albania – […]

Njoftim mbi regjistrimin e studenteve mbartës dhe përserites

Pershendetje, Rregjistrimi i studenteve mbartes dhe perserites ne provimin online per lendet bazat e informatikes dhe matematike e aplikuar, gjuhe programimi do te behet ne adresen b.karamani@gmail.com. Mos harroni te kontrolloni kredencialet me domain fin.edu.al dhe passwordin. Suksese dhe gjthe te mirat.

Njoftim per studentet mbartes Hidroteknike dhe Gjeodezi

Pershendetje, kete te shtune date 26.06.2021 ne oren 9 do te zhvillohet online provimi Bazat e Informatikes per studentet Hidroteknike dhe Gjeodezi Mbartes. !! Duhet te me shkruani ne adresen b.karamani@gmail.com per rregjistrim. Para se te hyni ne provim kujdes:  – Adresa qe do te perdorni per te hyre ne provim eshte me domain @fin.edu.al.    – Perditesoni profilin tuaj […]