Njoftim: Hapet thirrja për mobilitete (bursa) për studentë të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në Università degli Studi di Trento, Itali

 

Njoftim: Hapet thirrja për mobilitet (bursë) stafi të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Polytechnic Institute of Viseu (IPV), Portugali.

Njoftim: Hapet thirrja për mobilitet (bursë) studenti të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në University of Oradea, Poloni.

Njoftim: Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në Van Hall Larenstein University, Holandë