Biblioteka

Udhëzuesi i aksesimit në bibliotekën digjitale

Për të aksesuar bibliotekën digjitale, ju lutemi të ndiqni hapat e mëposhtëme:

  1. Hyni në: U-Library (rash.al)
  2. Zgjidhni Universitetin Politeknik
  3. Kërkoni nëpërmjet një titulli ose autori dhe shtypni: Search
  4. Do të shfaqet një portal në të cilin duhet të logoheni. Hyni me adresën tuaj të emailit të dhënë nga shkolla.
  5. Tashmë mund të lundroni në bibliotekën digjitale

Biblioteka FIN

Nr. Volumeve: 21.484

Nr. i titujve:      17.542