Njoftim: Ftesë për pjesëmarrje në  stendën për rekrutim studentësh për internship nga kompania “Epceng”,

 

Njoftim – Panairi i Punës në datën 2 qershor 2022