“Fondi Shqiptar i Zhvillimit” shpall thirrjen për praktikantë për studentë të nivelit master

Fondi Shqiptar i Zhvillimit është organizatë zhvillimore që i përgjigjet sfidave dhe partnerëve të saj në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Themeluar që në vitin 1993, FSHZH ka një përvojë 25- vjeçare zhvillimin e infrastrukturës, urbanizimit, turizmit dhe bashkëpunimit ndërkufitar. Besueshmëria, transparenca, efektiviteti dhe  qëndrueshmëria janë parimet që udhëheqin Fondin Shqiptar të Zhvillimit […]