Kërko

Administratori dhe Financa

Administrator: Sotira Bufi

Email: sotiragoci@yahoo.com

Email: sotira.bufi@fin.edu.al

Administratori është autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për mirëfunksionimin financiar të institucionit.Ai është përfaqësues ligjor i institucionit të arsimit të lartë për cështjet financiare dhe administrative, sipas përcaktimeve të këtij ligji.

SEKTORI I FINANCËS

Përgjegjës Sektori: Arjola Çina

Email: arjola.cina@fin.edu.al

Specialist: Kridens Meta

Email: kridens.meta@fin.edu.al

Magaziniere: Angjelina Vuksani

NJOFTIME

Njoftim: Mbi Aplikime për bursë LINK

Njoftim: Bursat 2022-2023  LINK