Kujdes: faqja është në ndërtim

Departamentet në FIN

Inxhinieri Ndërtimi

Çfarë studion inxhinieria e ndërtimit?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

Çfarë studion inxhinieria e ndërtimit?

Shiko lëndët, kreditet, tarifat ose orarin.
Më Shumë

Inxhinieri Hidroteknike

Çfarë studion inxhinieria hidroteknike?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

Çfarë studion inxhinieria hidroteknike?

Shiko lëndët, kreditet, tarifat ose orarin.
Më Shumë

Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit

Qëllimi i ngritjes së kësaj strukture në nivel departamenti ishte që në Shqipëri të përgatiten ekspertë të nivelit inxhinierik për mbrojtjen e mjedisit, kryesisht në profilin e ujit dhe energjisë.

Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit

Shiko historikun, stafin, programet e studimit, aktivitetet dhe jo vetëm.
Më Shumë

Inxhinieri Gjeodezi

Çfarë studion inxhinieria e gjeodezisë?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

Çfarë studion inxhinieria gjeodezisë?

Shiko lëndët, kreditet, tarifat ose orarin.
Më Shumë

FIN përgatit inxhinierët e së ardhmes

© Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit 2020 | Rruga Muhamet Gjollesha, Nr. 54, Tiranë.