Lista e Anëtarëve të Këshillit shkencor të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit

NrKualifikimi shkencor Emër Mbiemër DepartamentiE-mail
1Dr.AgimSeranajMekanikës së Strukturaveagimseranaj@yahoo.com
2Prof.Dr.AgimSelenicaHidraulikës dhe Hidroteknikësaselenica@hotmail.com
3Dr.AlfredLakoInxhinierisë së Mjedisitalfredlako@yahoo.lam
4Dr.AltinBidajMekanikës së Strukturavealtinbidaj@yahoo.com
5 AndrinKerpaçiHidraulikës dhe Hidroteknikësandrin_hidro@yahoo.com
6DrArianLakoKonstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturave të Transportitarianlako@yahoo.com
7DrElfridaAlliuKonstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturave të Transportitelfridaal@yahoo.com
8Prof.Asoc.GëzimGjataGjeodezisëg.gjata2@gmail.com
9Prof.Asoc.GëzimHaskoGjeodezisëg_hasko@yahoo.com
10Prof.Asoc.GëzimBishaGjeodezisëgezim_bisha@yahoo.com
11Prof.Asoc.HektorCullufiMekanikës së Strukturavehektor_cullufi2000@yahoo.com
12DrIgliKondiKonstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturave të Transportiti.kondi13@gmail.com
13 IlirKonomiHidraulikës dhe Hidroteknikëskonomiilir@yahoo.com
14 KonalsiGjokaInxhinierisë së Mjedisitkonalsi@hotmail.com
15Prof.Asoc.NeritanShkodraniKonstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturave të Transportitneritans@yahoo.com
16Prof.Dr.TaniaFloqiInxhinierisë së Mjedisitfloqitania@yahoo.com